AminetAminet
Search:
84535 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

util/libs/Ax_1Srpski.lha

Mirror:Random
Showing:ppc-morphosgeneric
No screenshot available
Short:Serbian accent for translator.library V43
Author:TheAntony at bigfoot.com (Andrija Antonijevic)
Uploader:TheAntony bigfoot com (Andrija Antonijevic)
Type:util/libs
Version:1.1
Requires:Translator43.0 (See Tran43pch.lha)
Architecture:m68k-amigaos
Date:1998-04-29
Download:http://aminet.net/util/libs/Ax_1Srpski.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/util/libs/Ax_1Srpski.readme
Downloads:7367

Ova verzija je napisana "od nule". Trebalo bi da se mnogo bolje
snalazi sa padezima pri izgovoru brojeva. Jedina nedoslednost je
sto izgovara "jedna hiljada" umesto "hiljadu", ali ovo je bilo
neophodno zrtvovati. Hvala Ivanu Golubovicu koji mi je prijavio
gresku u verziji 1.0 i time posredno uzrokovao pisanje ove verzije
"od nule" :)

Instalacija
-----------

  Prekopirajte srpski.accent u Locale:Accents. Startujte
podesavanja za translator (trebalo bi da su u direktorijumu SYS:Prefs
pod imenom Translator). Kliknite na "Select accent...", a zatim
idite u direktorijum Locale:Accents i odaberite srpski.accent.
Kliknite na "Save" i spremni ste da cujete meki glas kompjutera O;)


Contents of util/libs/Ax_1Srpski.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO   CRC    STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]         527   931 56.6% -lh5- e385 Apr 25 1998 Ax_1Srpski.readme
[generic]         1917  7807 24.6% -lh5- 30d5 Apr 8 1998 srpski.accent
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total     2 files  2444  8738 28.0%      Apr 29 1998

Aminet © 1992-2024 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>